OPD Schedule

Timings : 8.30 a.m to 1 p.m / 2.30 p.m to 4.30 p.m

Phone : 0824 2238000
0824 2238163 (Front Office)
223-8148 (MRD)

Department Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
GENERAL MEDICINE Dr. K.S.Bhat Dr. Narasimha Hegde Dr.Jayaprakash Alva Dr.Venkatesha B. M. Dr.(Col.) Arunachalam. R Dr.Roshan M.
Dr. Akshatha Rao Dr. Peter George Dr. Smitha Bhat Dr. Prasanth Y. M. Dr. Veena Pinto Dr. Kavina Fernandes
Dr. Muhamed Q. Ali Dr. Ganesh Nayak. S Dr. Swapna P. K. Dr. Archana Bhat Dr. Srilakshmi M Prabhu Dr. Glen Austin Fernandes
Dr. Manjunath T. S. Dr. Sujit Jacob James Dr. Rohith Pinto Dr. Disha R Shetty Dr. Spoorthi Ashok Pai Dr. Hitesh M.R
GENERAL SURGERY Dr. Erel A. I. Dias Dr.John Joseph S. Martis Dr.Leo Francis Tauro Dr. Shubha N. Rao Dr. Clement R. S. D' Souza Dr. Rakesh Rai
Dr. Caren D' Souza Dr. Vinod Kumar Dr. Prithvi Shetty Dr. Reshmina Clara D'Souza Dr. Rajeshwara K. V Dr. Jean Anto
Dr. Jnaneshwari Jayaram Dr. Sheldon Mathias Dr. Chirag Dr. Elroy Saldanha Dr. Achsah Dhas Dr. Shankar Gururaj K
Dr. Prashanth
OBG Dr. Prema D'Cunha Dr. Sujaya V. Rao Dr. Nagarathna G Dr. Prema D'Cunha Dr. Sujaya V. Rao Dr. Nagarathna G
Dr. Deepa Dr. Joylene Fernandes Dr. Jameela C. (3-4 pm) Dr. Deepa Dr. Joylene Fernandes Dr. Vidya Shri Kamath.C
Dr. Mahesh Navada Dr. Shannon Fernandes Dr. Vidya Shri Kamath.C Dr. Mahesh Navada Dr. Shannon Fernandes Dr. Prathima
Dr. Joycee Vas Dr. Sowmya Dr. Prathima Dr. Joycee Vas Dr. Sowmya Dr. Padma Ravipati
Dr. Chethana Dr. Prajna Kumari Dr. Padma Ravipati Dr. Chethana Dr. Prajna Kumari Dr. Alveera D' souza
Dr. Alveera D' souza
PAEDIATRICS Dr. K. Varadaraj Shenoy Dr. B. Sanjeev Rai Dr. Pavan Hegde Dr. K. Varadaraj Shenoy Dr. B. Sanjeev Rai Dr. Pavan Hegde
Dr. Anil Shetty. K Dr. K.Shreedhara Avabratha Dr. Habeeb Ullah Khan Dr. Anil Shetty. K Dr. K.Shreedhara Avabratha Dr. Habeeb Ullah Khan
Dr. Praveen B. K. Dr. Rashmi. S. K Dr. Jaidev M. D. Dr. Praveen B. K. Dr. Rashmi. S. K Dr. Jaidev M. D.
Dr. Amita Jane D'Souza Dr. Vitus Johan D' Silva Dr. Mario Joseph Bukelo Dr. Amita Jane D'Souza Dr. Vitus Johan D' Silva Dr. Mario Joseph Bukelo
Dr. Arif Muhamed Ansari
NEONATOLOGY Dr. Saritha Paul. Dr. Praveen B. K. Dr. Mario Joseph Bukelo
ORTHOPAEDICS Dr. Ronald Menezes Dr. Edward Nazareth Dr. Raghuveer Adiga Dr. Ronald Menezes Dr. Edward Nazareth Dr. Raghuveer Adiga
Dr. Jacob Chacko Dr. Harsharaj. K Dr. Vivian Roshan D' Almeida Dr. Jacob Chacko Dr. Harsharaj. K Dr. Vivian Roshan D' Almeida
Dr. Prashanth Acharya Dr. Ram Prasad Dr. Jubin Abraham Raju Dr. Prashanth Acharya Dr. Ram Prasad Dr. Jubin Abraham Raju
Dr. Terence Dr. Terence
SPINE SURGERY Dr. Mrinal B. Shetty - Dr. Mrinal B. Shetty - Dr. Mrinal B. Shetty -
Hand & Micro-Surgery - Dr. Latheesh L - Dr. Latheesh L - Dr. Latheesh L
PSYCHIATRY Dr. Safeekh A.T Dr. Supriya Hegde Aroor Dr. Safeekh A.T Dr. Supriya Hegde Aroor
Dr. Denzil A. Pinto Dr. Aruna Yadiyal Dr. Joylin Jovita Mascarenhas Dr. Denzil A. Pinto Dr. Aruna Yadiyal Dr. Joylin Jovita Mascarenhas
Dr. Siddharth Shetty A Dr. Pavithra P Rao Dr. Priya Nayak. K Dr. Siddharth Shetty A Dr. Pavithra P Rao Dr. Priya Nayak. K
Dr. Chandini Dr. Preethi Dr. Chandini
DERMATOLOGY Dr. Nandakishore B. Dr. Sukumar. D Dr. Nandakishore B. Dr. Sukumar. D Dr. Nandakishore B. Dr. Sukumar. D
Dr. Jacintha Martis Dr. Ramesh Bhat. M Dr. Jacintha Martis Dr. Ramesh Bhat. M Dr. Jacintha Martis Dr. Ramesh Bhat. M
Dr. Ganesh Kamath. H Dr. Michelle Fernandes Dr. Ganesh Kamath. H Dr. Michelle Fernandes Dr. Ganesh Kamath. H Dr. Michelle Fernandes
Dr. Rochelle Cheryl Monteiro Dr. Jyothi Jayaraman Dr. Rochelle Cheryl Monteiro Dr. Jyothi Jayaraman Dr. Rochelle Cheryl Monteiro Dr. Jyothi Jayaraman
Dr. Meryl Sonia Rebello - Dr. Meryl Sonia Rebello - Dr. Meryl Sonia Rebello -
E.N.T Dr.George Oliver Pinto Dr. Mahesh Bhat T Dr.George Oliver Pinto Dr. Mahesh Bhat T Dr.George Oliver Pinto Dr. Mahesh Bhat T
Dr. Kuldeep Moras Dr. Vinay V Rao Dr. Kuldeep Moras Dr. Vinay V Rao Dr. Kuldeep Moras Dr. Vinay V Rao
Dr. Savitha Lasrado Dr. Anita Aramani Dr. Savitha Lasrado Dr. Anita Aramani Dr. Savitha Lasrado Dr. Anita Aramani
Dr. Cimona DSouza Dr. Cimona DSouza Dr. Cimona DSouza
OPHTHALMOLOGY Dr.(Col.RETD) F.E.A.Rodrigues Dr. Norman Mendonca Dr.(Col.RETD) F.E.A.Rodrigues Dr. Norman Mendonca Dr.(Col.RETD) F.E.A.Rodrigues Dr. Norman Mendonca
Dr. Nelly E. P. Nazareth Dr. Sunayana Bhat Dr. Nelly E. P. Nazareth Dr. Sunayana Bhat Dr. Nelly E. P. Nazareth Dr. Sunayana Bhat
Dr. Vinay P. G Dr. Sripathi Kamath Dr. Vinay P. G Dr. Sripathi Kamath Dr. Vinay P. G Dr. Sripathi Kamath
Dr. May D' Souza Dr. May D' Souza Dr. May D' Souza
Cardiology Dr. H. Prabhakar Dr. Pradeep Dr. Sayyed M Khilar Dr. H. Prabhakar Dr. Pradeep Dr. Sayyed M Khilar
Cardio thorasic surgery Dr. Fazil Azeem, Dr Suresh Pai ON CALL
Gastroentereology Surgical Dr. Ganesh M.K, Dr Roy Alban Frank OT DAY Dr. Ganesh M.K, Dr Roy Alban Frank Dr. Ganesh M.K, Dr Roy Alban Frank OT DAY Dr. Ganesh M.K, Dr Roy Alban Frank
Medical Oncology Dr. Nishitha Shetty Dr. Dinesh Shetty Dr. Nishitha Shetty Dr. Dinesh Shetty Dr. Nishitha Shetty Dr. Dinesh Shetty
Nephrology Dr. Manjunath Dr. Amith L D'Souza Dr. Manjunath Dr. Amith L D'Souza Dr. Manjunath Dr. Amith L D'Souza
Surgical Oncology OT DAY Dr. Rohan Gatty, Dr. Gopinathan OT DAY Dr. Rohan Gatty, Dr. Gopinathan OT DAY OT DAY
Neuro Surgery OT DAY Dr. Madhukar K Nayak Dr. Madhukar K Nayak OT DAY Dr. Madhukar K Nayak Dr. Madhukar K Nayak
Dr. Geover Lobo Dr. Geover Lobo Dr. Geover Lobo Dr. Geover Lobo
Dental Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes
Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao
Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty
Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde
Dr Ria Susan Dr Ria Susan Dr Ria Susan Dr Ria Susan Dr Ria Susan Dr Ria Susan
Urology Dr. Manjunath Shetty Dr. K Pitchai Balashanmugam Dr. Manjunath Shetty Dr. K Pitchai Balashanmugam Dr. Manjunath Shetty Dr. K Pitchai Balashanmugam
Dr. Nandakishore B Dr. Prashanth Adiga K Dr. Nandakishore B Dr. Prashanth Adiga K Dr. Nandakishore B Dr. Prashanth Adiga K
Dr. Vishruth K Raj Dr. Vishruth K Raj Dr. Vishruth K Raj
Endocrinologist Dr. Sudeep Dr. Sudeep Dr. Sudeep Dr. Sudeep Dr. Sudeep Dr. Sudeep
TB & Chest Disease Dr. Don Mascarenhas Dr. Don Mascarenhas Dr. Don Mascarenhas Dr. Don Mascarenhas Dr. Don Mascarenhas Dr. Don Mascarenhas
Radiotherapy Dr. M. S Athiyamaan Dr Hasib A.G Dr. M. S Athiyamaan Dr Hasib A.G Dr. M. S Athiyamaan Dr Hasib A.G
Dr. Sandesh Rao Dr Sharaschandra Shankar Dr. Sandesh Rao Dr Sharaschandra Shankar Dr. Sandesh Rao Dr Sharaschandra Shankar
Paediatric Surgery Dr. Kishan Shetty Dr. Kishan Shetty OT DAY Dr. Kishan Shetty Dr. Kishan Shetty OT DAY
Neurology Dr. Raghavendra. B. S Dr. Pawan Raj Dr Raghavendra B.S Dr. Pawan Raj Dr Raghavendra B.S Dr. Pawan Raj