OPD Schedule

Timings : 8.30 a.m to 1 p.m / 2.30 p.m to 4.30 p.m

Phone : 0824 2238000
0824 2238163 (Front Office)
223-8148 (MRD)

Department Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
GENERAL MEDICINE Dr. K.S.Bhat Dr. Narasimha Hegde Dr.Jayaprakash Alva Dr.Venkatesha B. M. Dr.(Col.) Arunachalam. R Dr.Roshan M.
Dr. Akshatha Rao Dr. Peter George Dr. Smitha Bhat Dr. Prasanth Y. M. Dr. Veena Pinto Dr. Kavina Fernandes
Dr. Srilakshmi M Prabhu Dr. Dasin Joseph Dr. Swapna P. K. Dr. Rohith Pinto Dr. Archana Bhat Dr. Ganesh Nayak. S
Dr. Manoj Kumar P. K Dr. Hitesh M.R Dr. Manjunath. A Dr. Sujith J James Dr. Hassan Mubarak
Dr. Glenn Ausin Fernandes
Dr. Spoorthi Ashok
GENERAL SURGERY Dr. Erel A. I. Dias Dr.John Joseph S. Martis Dr.Leo Francis Tauro Dr. Shubha N. Rao Dr. Clement R. S. D' Souza Dr. Rakesh Rai
Dr. Caren D' Souza Dr. Vinod Kumar Dr. Prithvi Shetty Dr. Reshmina Clara D'Souza Dr. Rajeshwara K. V Dr. Shankar Gururaj K
Dr. Jnaneshwari Jayaram Dr. Sheldon Mathias Dr. Chirag Dr. Mekha Anna Dr. Achsah Dhas DR. Manoj Kumar H. P
Dr. George Taliat Dr. Varun Khullar Dr. Manish Kumar Dr. Shreyas
OBG Dr. Prema D'Cunha Dr. Sujaya V. Rao Dr. Nagarathna G Dr. Prema D'Cunha Dr. Sujaya V. Rao Dr. Nagarathna G
Dr. Deepa Dr. Mahesh Navada Dr. Jameela Dr. Deepa Dr. Mahesh Navada Dr. Jameela
Dr. Joylene Fernandes Dr. Shannon Fernandes Dr. Prathima Dr. Joylene Fernandes Dr. Shannon Fernandes Dr. Prathima
Dr. Chethana Dr. Prajna Kumari Dr. Alveera D' souza Dr. Chethana Dr. Prajna Kumari Dr. Alveera D' souza
Dr. Jyothsna Dr. Shwetha O.N Dr. Vinitha Dr. Jyothsna Dr. Shwetha O.N Dr. Vinitha
PAEDIATRICS Dr. K. Varadaraj Shenoy Dr. K. Shreedhara Avabratha Dr. Pavan Hegde Dr. K. Varadaraj Shenoy Dr. K. Shreedhara Avabratha Dr. Pavan Hegde
Dr. Anil Shetty. K Dr. Rashmi Alva Dr. Habeeb Ullah Khan Dr. Anil Shetty. K Dr. Rashmi Alva Dr. Habeeb Ullah Khan
Dr. Praveen B. K. Dr. Mario Joseph Bukelo Dr. Jaidev M. D. Dr. Praveen B. K. Dr. Mario Joseph Bukelo Dr. Jaidev M. D.
Dr. K. Zohara Parveen Dr. Arif Mohammed Ansari Dr. Dipthi Nishal Castelino Dr. K. Zohara Parveen Dr. Arif Mohammed Ansari Dr. Dipthi Nishal Castelino
Dr. Preetham Philip Tauro Dr. Preetham Philip Tauro
NEONATOLOGY Dr. Saritha Paul Dr. Praveen B. K. Dr. Mario Joseph Bukelo Dr. Saritha Paul Dr. Praveen B. K. Dr. Mario Joseph Bukelo
ORTHOPAEDICS Dr. Ronald Menezes Dr. Edward Nazareth Dr. Raghuveer Adiga Dr. Ronald Menezes Dr. Edward Nazareth Dr. Raghuveer Adiga
Dr. Prashanth Acharya Dr. Harsharaj. K Dr. Vivian Roshan D' Almeida Dr. Prashanth Acharya Dr. Harsharaj. K Dr. Vivian Roshan D' Almeida
Dr. Jubin Abraham Raju Dr. Ram Prasad Dr. Ashwin Kamath Dr. Jubin Abraham Raju Dr. Ram Prasad Dr. Ashwin Kamath
Dr. Calvin Fernandes Dr. Aubrey Franco Dr. Tilak R. Pinto Dr. Calvin Fernandes Dr. Aubrey Franco Dr. Tilak R. Pinto
SPINE SURGERY Dr. Mrinal B. Shetty - Dr. Mrinal B. Shetty - Dr. Mrinal B. Shetty -
Hand & Micro-Surgery - Dr. Latheesh L - Dr. Latheesh L - Dr. Latheesh L
PSYCHIATRY Dr. Safeekh A.T Dr. Aruna Yadiyal Dr. Supriya Hegde Aroor Dr. Safeekh A.T Dr. Aruna Yadiyal Dr. Supriya Hegde Aroor
Dr. Siddharth Shetty A Dr. Pavithra P Rao Dr. Joylin Jovita Mascarenhas Dr. Siddharth Shetty A Dr. Pavithra P Rao Dr. Joylin Jovita Mascarenhas
Dr. Chandini Dr. Preethi Dr. Priya Nayak. K Dr. Chandini Dr. Preethi Dr. Priya Nayak. K
Dr. Sharol Fernandes Dr. Avinash Joe Dr. Smitha Lamiya. R Dr. Sharol Fernandes Dr. Avinash Joe Dr. Smitha Lamiya. R
DERMATOLOGY Dr. Nandakishore B. Dr. Sukumar. D Dr. Nandakishore B. Dr. Sukumar. D Dr. Nandakishore B. Dr. Sukumar. D
Dr. Jacintha Martis Dr. Ramesh Bhat. M Dr. Jacintha Martis Dr. Ramesh Bhat. M Dr. Jacintha Martis Dr. Ramesh Bhat. M
Dr. Ganesh Kamath. H Dr. Michelle Fernandes Dr. Ganesh Kamath. H Dr. Michelle Fernandes Dr. Ganesh Kamath. H Dr. Michelle Fernandes
Dr. Rochelle Cheryl Monteiro Dr. Jyothi Jayaraman Dr. Rochelle Cheryl Monteiro Dr. Jyothi Jayaraman Dr. Rochelle Cheryl Monteiro Dr. Jyothi Jayaraman
Dr. Meryl Sonia Rebello - Dr. Meryl Sonia Rebello - Dr. Meryl Sonia Rebello -
E.N.T Dr.George Oliver Pinto Dr. Mahesh Bhat Dr.George Oliver Pinto Dr. Mahesh Bhat Dr.George Oliver Pinto Dr. Mahesh Bhat
Dr. Kuldeep Moras Dr. Vinay Vaidyanathan Dr. Kuldeep Moras Dr. Vinay Vaidyanathan Dr. Kuldeep Moras Dr. Vinay Vaidyanathan
Dr. Savitha Lasrado Dr. Anita Aramani Dr. Savitha Lasrado Dr. Anita Aramani Dr. Savitha Lasrado Dr. Anita Aramani
Dr. Cimona DSouza Dr. Cimona DSouza Dr. Cimona DSouza
OPHTHALMOLOGY Dr.(Col.RETD) F.E.A.Rodrigues Dr. Norman Mendonca Dr.(Col.RETD) F.E.A.Rodrigues Dr. Norman Mendonca Dr.(Col.RETD) F.E.A.Rodrigues Dr. Norman Mendonca
Dr. Nelly E. P. Nazareth Dr. Sunayana Bhat Dr. Nelly E. P. Nazareth Dr. Sunayana Bhat Dr. Nelly E. P. Nazareth Dr. Sunayana Bhat
Dr. Vinay P. G Dr. Sripathi Kamath Dr. Vinay P. G Dr. Sripathi Kamath Dr. Vinay P. G Dr. Sripathi Kamath
Dr. May D' Souza Dr. May D' Souza Dr. May D' Souza
Cardiology Dr. H. Prabhakar Dr. Pradeep Dr. Sayyed M Khilar Dr. H. Prabhakar Dr. Pradeep Dr. Sayyed M Khilar
Cardio thorasic surgery Dr. Anand K. T - - Dr. Anand K. T - -
Dr Suresh Pai ( ON CALL ) - - - - -
Dental Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes Dr. Jyothi Menezes
Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao Dr. Naveen Rao
Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty Dr. Sowmya Shetty
Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde Dr. Nandita Hegde
Endocrinologist Dr. Sudeep Dr. Sudeep Dr. Sudeep Dr. Sudeep Dr. Sudeep Dr. Sudeep
Dr. Shanthi Dr. Shanthi Dr. Shanthi Dr. Shanthi Dr. Shanthi Dr. Shanthi
Gastroentereology Surgical Dr. Ganesh M K / Dr. Nagarjuna OT DAY Dr. Ganesh M K / Dr. Nagarjuna Dr. Ganesh M K / Dr. Nagarjuna OT DAY Dr. Ganesh M K / Dr. Nagarjuna
Medical Oncology Dr. Nishitha Shetty Dr. Dinesh Shet Dr. Nishitha Shetty Dr. Dinesh Shet Dr. Nishitha Shetty Dr. Dinesh Shet
Nephrology Dr. Manjunath Dr. Amith L D'Souza Dr. Manjunath Dr. Amith L D'Souza Dr. Manjunath Dr. Amith L D'Souza
Neuro Surgery OT DAY Dr. Madhukar K Nayak/ Dr. Geover Lobo Dr. Madhukar K Nayak/ Dr. Geover Lobo OT DAY Dr. Madhukar K Nayak / Dr. Geover Lobo Dr. Madhukar K Nayak/ Dr. Geover Lobo
Neurology Dr Raghavendra B.S Dr. Pawan Raj Dr. Raghavendra B.S Dr. Pawan Raj Dr. Raghavendra B.S Dr. Pawan Raj
Dr. Tushar Dr. Tushar Dr. Tushar Dr. Tushar Dr. Tushar Dr. Tushar
Paediatric Surgery Dr. Kishan Shetty Dr. Kishan Shetty OT DAY Dr. Kishan Shetty Dr. Kishan Shetty OT DAY
Plastic Surgery Dr. Arvind Rao / Dr. Ashish OT DAY OT DAY OT DAY Dr. Arvind Rao / Dr. Ashish OT DAY
Radiotherapy Dr. M. S Athiyamaan Dr Hasib A.G Dr. M. S Athiyamaan Dr Hasib A.G Dr. M. S Athiyamaan Dr Hasib A.G
Dr.Sharaschandra. S Dr.Sandesh Rao Dr Sharaschandra S Dr. Sandesh Rao Dr Sharaschandra S Dr. Sandesh Rao
Dr.Moushina Dr.Moushina Dr.Moushina
Radio Diagnosis Dr. H.B. Suresh, Dr. Ram Shenoy Basthi, Dr. Krishna. S, Dr. Anto J Richie, Dr. Basavaraj. N. Biradar, Dr. Peter Joshua, Dr. Atheendra KR, Dr. Berton. M, Dr. Mahesh, Dr. Ashok, Dr. Uthsavi, Dr. Dilip M.P
Surgical Oncology OT DAY Dr. Rohan Gatty, Dr. Gopinathan OT DAY Dr. Rohan Gatty, Dr. Gopinathan OT DAY OT DAY
MD - Respiratory Medicine Dr. Don Mascarenhas Dr. Abhishek Dr. Don Mascarenhas Dr. Abhishek Dr. Don Mascarenhas Dr. Abhishek
Urology Dr. Manjunath Shetty Dr. K Pitchai Balashanmugam Dr. Manjunath Shetty Dr. K Pitchai Balashanmugam Dr. Manjunath Shetty Dr. K Pitchai Balashanmugam
Dr. Nandakishore B Dr. Prashanth Adiga K Dr. Nandakishore B Dr. Prashanth Adiga K Dr. Nandakishore B Dr. Prashanth Adiga K